Κατηγορίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια και τις ευθύνες των επιπτώσεων της Τεχνιτής Νοημοσύνης, του Δικτύου των Πραγμάτων και της ρομποτικής

Η Τεχνιτή νοημοσύνη (AI) , το Δίκτυο των Πραγμάτων και η ρομποτική θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για την κοινωνία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα και τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών και την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται ένα ξεκάθαρο και […]