Κατηγορίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια και τις ευθύνες των επιπτώσεων της Τεχνιτής Νοημοσύνης, του Δικτύου των Πραγμάτων και της ρομποτικής

Η Τεχνιτή νοημοσύνη (AI) , το Δίκτυο των Πραγμάτων και η ρομποτική θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για την κοινωνία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα και τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών και την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται ένα ξεκάθαρο και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο που θα διευθετεί όλες αυτές τις τεχνολογικές προκλήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε μια δημοσίως προσβάσιμη αναφορά για την ασφάλεια και τις ευθύνες των επιπτώσεων της Τεχνιτής Νοημοσύνης, του Δικτύου των Πραγμάτων και της ρομποτικής.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο αυτό από τον παρακάτω σύνδεσμο.